Yuko Asuka in Clam-Diving Ama, 1979

Shiofuki Ama aka: "Clam-Diving Ama"
Starring: Yuko Asuka
Director: Shinichi Shiratori
1979

via Sangre Yakuza: Shiofuki Ama (Shinichi Shiratori, 1979).

Viva La Resolucion