GQ – CN
Photographer: Yuan Gui Mei
Models: Chen Chun & Hao Yun Xiang & Xu Bo Lang & Sun Ting & Chen Chao & Freidrich & Ledio & Zhang Zhong Yun & Lenn & Juan & Vladimir

via Love and Life: GQ Style China S/S 2011 – Chen Chun & Hao Yun Xiang & Xu Bo Lang & Sun Ting & Chen Chao & Freidrich & Ledio & Zhang Zhong Yun & Lenn & Juan & Vladimir by Yuan Gui Mei.

Viva La Resolucion